Alf-program na tvorbu Interaktívnych testov

Využite nové formy úloh

 • otázka s výberom jednej správnej odpovede
 • pexeso
 • pridanie dvojíc pojmov
 • zaradenie slov do skupín
 • usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia

Alf

Ľahko využiteľné na každom predmete!

 • slovesnký jazyk
 • matematika
 • biológia
 • dejepis
 • zemepis
 • anglický jazyk

Stiahnite si skúšobnú verziu a pesvedče sa sami o jednoduchosti a pútavosti programu Alf. Vyskúšajte si ho v triede a presvedče sa o jeho kvalitách.