Odborné učebne

Učebne vybavené meracímy zariadeniami sú dôležitou súčasťou každej školy a preto je dôležité aj vybavenie týchto učební kvalitnými produktami. Vhodnými produktami pre učebne zamerané na výučbu prírodovedných predmetov sú meracie zariadenia.

Meracie zariadenia spoločnosti Data Harvest tvoria ucelený systém (zariadenia na zber dát so softvérom EasySence a meracie senzory) určený na meranie rôznych prírodovedných veličín a v spojení s počítačom predstavujú nový moderný spôsob ich merania a analýzy, určených pre základné a stredné školy.

3esq_link_example esq3_logheart  esqa_photosyn
glogger_infrared sen_acc3800_activity gen_sensor
Spôsob merania a analýzy veličín je jednoduchý a intuitívny a rýchlo si ho osvojí každý učiteľ i žiak. Meranie sa môže uskutočňovať tak v exteriéri za pomoci prenosných zariadení, ako aj v interiéri napojením na počítač.
Za pomoci softvéru EasySence môžeme analyzovať a zobraziť všetky namerané veličiny rôznymi spôsobmi: odmeraním, momentkový zobrazením, grafom, osciloskopom i časovaním.

Produkty EasySence sú určené pre predmety Matematika, Fyzika, Biológia, Chémia, prípadne vyučovanie o životnom prostredí. Špeciálne sú navrhnuté pre školské prostredie s jednoduchým a intuitívnym ovládaním.

EasySence Q5 je prenosné meracie zariadenie s piatimi zabudovanými senzormi na meranie: zvuku, svetla, teploty, vlhkosti  a atmosferického tlaku. K zariadeniu je možné pripojiť dva externé senzory.
angle_easysense_q.jpg_Q5
Graphical logger pack je zariadenie “všetko v jednom”: meracie zariadenie aj ručný počítač (HP iPAQ) s farebným displejom, grafmi a možnosťou pracovať s ľubovolnými aplikáciami. Je to ideálne riešenie pre použitie vo vnútorných ako aj vonkajších priestoroch.
e125.jpg_Flash_logger
EasySence Q Link možno pripojiť 3 externé senzory. Zariadenie je pripojiteľné do počítača pomocou USB. Je určené pre rýchle zachytávanie v spolupráci s počítačom.
esq_link

Ďalšími produktami vhodnými do odborných učební sú interaktívne tabule, vizualizéry, tablety, dataprojektory, triedne audio systémy, prenosné vozíky pre notebooky.
Tabula__projektor  AVeVision_F50 To_Go LapCabby_16H_Front_Open_copy-1 mobi

Pre viacej informácií ohľadne meracích zariadení Data Harvest prosím navštívte stránku www.meraciezariadenia.sk.